Kontakt

Du når Musikdirektör Bengtsson genom hans sekreterare Lucas Stark på:

Lucas Stark Kulturproduktion

e-post: lucas@lucasstark.se

telefon: +46(0)707473056

Webmaster: Fröken Paraïso